Godsbanen

1A4

Denne ejendom benævnes i daglige tale ”Trappen”, idet ejendommen opføres som en trappe fra 3. til 7. etage fra sydsiden af ejendommen. Dette har givet mulighed for at opføre ikke mindre end 4 fælles tagterrasser af varierende størrelser - og alle med sol fra syd og vest. Herudover vil hver enkelt lejlighed have en pæn altan, som bliver beskyttet med glasværn.

Ejendommen kommer til at ligge med facade ud mod Jyllandsgade, hvor Aalborgs busterminal ligger og Aalborgs nye +Bus-forbindelser kommer til at ligge. Dette sikrer hurtig transport til både Universitetsområdet samt sundhedsuddannelserne, og dette har været medvirkende årsag til TN Udvikling A/S’ valg af lejlighedernes størrelser. Ejendommen består nemlig af 100 lejligheder, hvoraf 88 bliver studenterlejligheder på 49 m², de resterende beboelseslejligheder bliver 3-værelseslejligeder med et bruttoareal på mellem 69 og 74 m², og i stueetagen bliver der to erhvervslejemål.

TN Udvikling A/S har medvirket til den vision Aalborg Kommune har udarbejdet for hele Godsbanearealets friarealer. Friarealerne skal nemlig være rekreative landskaber, som kan mere end blot at være smukke. Eksempelvis vil Østerå blive åbnet, og åen vil løbe gennem Godsbanearealet meget tæt ved ”Trappen”. Ålejet vil blive opbygget således det tilfører området rekreative og naturmæssige kvaliteter samtidig med, at åen vil kunne svulme i omfang, når der sker ekstra tilførsel af vand ved store regnskyl i området. TN Udvikling A/S mener, at hele denne vision sammenholdt med ejendommens opbygning og udformning gør dette projekt unikt.

Interesseret lejer?
Der er allerede nu mulighed for at blive skrevet op på venteliste som interesseret lejer – skriv dig på ventelisten her >>

pdf 1A4 (16.1 MB)

Plantegninger:

pdf Type A.1 
Godsbanen 14-18, BBR bruttoetageareal ca. 50 m2 + egen altan ca. 5 m2 samt adgang til fælles tagterasser

pdf Type A. 2
Godsbanen 14-18, BBR bruttoetageareal ca. 49 m2 + egen altan ca. 5 m2 samt adgang til fælles tagterasser

pdf Type B
Godsbanen 14-18, BBR bruttoetageareal ca. 74 m2 + egen altan ca. 5 m2 samt adgang til fælles tagterasser

pdf Type C 
Godsbanen 14-18, BBR bruttoetageareal ca. 67 m2 + egen altan ca. 5 m2 samt adgang til fælles tagterasser

 

Etape 2

Stort boligprojekt under udvikling. På godsbanens etape 2, kan de opføres ca. 14.000 kvm boliger som er disponeret mod sydvendt sol samt imod et genetableret Å forløb. Området er præget af nærheden til Aalborg city, tog og busforbindelser samt de nærliggende grønne kiler som forbinder området med Karolinelund, Musikkens hus samt Nordkraft.

pdf Etape 2 (7.7 MB)

pdf Åparken konceptudvikling (8.1 MB)

 

 

Torben Nielsen

E-mail: tn@tn-udv.dk
Telefon:    40 96 99 66
TN Udvikling A/S
Porsvej 2, 1. sal
9000 Aalborg

Samarbejdspartner:
KPC Herning A/S
Dalgasgade 25, 6. sal
7400 Herning